top of page

ADHD a Zaburzenia Integracji Sensorycznej - podobieństwa i różnice.
ADHD czyli Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej i Zaburzenia Integracji Sensorycznej są dwoma różnymi, choć często mylonymi, warunkami występującymi u dzieci. Pomimo że mogą wykazywać pewne podobieństwa w objawach, istnieją istotne różnice między nimi. W dzisiejszym wpisie postaram się przybliżyć wam nieco specyfikę obu trudności.


Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej

ADHD jest jednym z najczęściej diagnozowanych zaburzeń neurobehawioralnych u dzieci. Charakteryzuje się trudnościami w koncentracji, nadmierną impulsywnością oraz nadmierną aktywnością. Dzieci z ADHD często mają trudności w utrzymaniu uwagi na zadaniach, są niespokojne, impulsywne i mogą działać bez zastanowienia nad konsekwencjami swoich działań. W przypadku ADHD, problemem zasadniczym jest dysfunkcja neurobiologiczna, która wpływa na funkcje wykonawcze mózgu, takie jak kontrola impulsów, planowanie, organizacja i regulacja uwagi.


Zaburzenia Integracji Sensorycznej

Zaburzenia integracji sensorycznej są związane z nieprawidłowym przetwarzaniem i reakcją na bodźce sensoryczne. Dzieci z tym zaburzeniem mogą reagować nadmiernie na bodźce sensoryczne (nadwrażliwość), być niedosłyszące lub niewrażliwe na bodźce (hipoaktywność), lub mieć trudności w rozumieniu i przetwarzaniu bodźców sensorycznych (dysfunkcja modulacyjna). Na przykład, dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej może przejawiać nadmierną reakcję na dźwięki, dotyk, światło lub zapachy, co może prowadzić do trudności w funkcjonowaniu w codziennym życiu.


Różnice między ADHD a Zaburzeniami Integracji Sensorycznej:


  1. Charakter objawów: W ADHD główne objawy obejmują trudności związane z uwagą, impulsywnością i nadmierną aktywnością. Natomiast w przypadku zaburzeń integracji sensorycznej główne objawy dotyczą nieprawidłowego przetwarzania bodźców sensorycznych i reakcji na nie.

  2. Podłoże neurobiologiczne: ADHD jest związane z dysfunkcją w funkcjonowaniu mózgu, szczególnie w obszarach związanych z funkcjami wykonawczymi. Zaburzenia integracji sensorycznej są bardziej związane z nieprawidłowym przetwarzaniem bodźców sensorycznych przez układ nerwowy.

  3. Zakres objawów: Objawy ADHD mogą obejmować trudności związane z uwagą, impulsywnością i nadmierną aktywnością w wielu różnych sytuacjach. Natomiast objawy zaburzeń integracji sensorycznej są bardziej związane z reakcjami na konkretne bodźce sensoryczne.

  4. Podejście do terapii: W przypadku ADHD często stosuje się farmakoterapię oraz terapię behawioralną, która skupia się na rozwijaniu umiejętności zarządzania impulsywnością i koncentracją. Natomiast w przypadku zaburzeń integracji sensorycznej terapia skupia się na terapii sensorycznej, która ma na celu poprawę przetwarzania i tolerancji bodźców sensorycznych.

Mimo pewnych podobieństw w objawach, ADHD a zaburzenia integracji sensorycznej to dwie różne kondycje z różnymi mechanizmami i charakterystykami. Zrozumienie tych różnic jest kluczowe dla trafnej diagnozy i odpowiedniego planu leczenia dla dzieci dotkniętych tymi zaburzeniami. W obu przypadkach istotne jest indywidualne podejście i wsparcie, aby pomóc dzieciom rozwijać swoje umiejętności i osiągać sukcesy w codziennym życiu. Jeśli zaznajomieni z tematem, obserwujecie u swojego dziecka pewne objawy, które mogłyby świadczyć o występowaniu zaburzenia, skontaktujcie się ze specjalistą, bowiem trafna diagnoza jest bardzo istotna, aby pomóc dziecku nauczyć się funkcjonować pomimo dolegliwości.

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
Różowe Okrąg Gradient Fotografia Logo (2).png
bottom of page